top of page

اقامت از طریق تمکن مالی (FIP)

این نوع اقامت برای افرادی که دارای تمکن مالی بالایی هستند وساکن کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستند قابل اعمال است.

Greek-residence-_cleanup.jpg

چه کسانی می توانند برای ویزای FIP یا خودحمایتی یونان درخواست دهند؟

شهروندان غیر اتحادیه اروپا دارای منابع کافی در سطح درآمد ثابت سالانه برای پوشش هزینه های زندگی خود می توانند برای اجازه اقامت 2 ساله اقدام کنند.
 

ویزای FIP برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا اعمال می شود که می خواهند در یونان به صورت خودحمایتی اقامت داشته باشند، به این معنی که از طریق درآمد ثابت سالانه خود، برای پوشش هزینه های زندگی در طول اقامتشان برخوردار باشند. مدت مجوز اقامت دو سال است و هر دو سال یکبار قابل تمدید است. مجوز اجازه کار در کشور یونان صادر نمیشود اما میتوان از روشهای سرمایه گذاری جهت کسب درآمد یورویی استفاده کرد.

این افراد میتوانند اعضای خانواده خود را در پرونده خود داشته باشند که مجوز اقامت انفرادی برای آنها پس از درخواست مربوطه صادر می شود که همراه با مجوز اقامت نفراصلی منقضی می شود.

مبلغ حداقل 48000 یورو برای نفر اصلی در 24 ماه تعیین شده است. در صورتی که تبعه کشور ثالث یکی از اعضای خانواده خود را همراهی کند برای همسر 20 درصد و برای هر فرزند 15 درصد افزایش می یابد. اثبات درآمد از طریق اسناد حساب های بانکی خارجی، حقوق بازنشستگی از یک کشور خارجی یا مدرکی مبنی بر تمکن مالی، منشأ قانونی، که برای پوشش هزینه های زندگی آنها بدون نیاز به کار وابسته یا کار مستقل در یونان کافی است، نشان داده می شود.

bottom of page